Dzieje Tristana i Izoldy - opracowanie - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Wzorzec parenetyczny miłości fatalnej

Legenda o Tristanie i Izoldzie jest jedyną w swoim rodzaju średniowieczną opowieścią o miłości. Nie jest to miłość dworska, opierająca się na grze konwenansów, ale miłość będąca siłą fatalną, wywołana przez magiczny napój staje się dla kochanków przeznaczeniem, przed którym nie da się uciec. Jest to miłość wbrew wszystkiemu, wbrew prawu wasala wobec swego króla, wbrew prawu wierności małżeńskiej.

Miłość Tristana i Izoldy... więcejProblematyka „Dziejów Tristana i Izoldy”

„Dzieje Tristana i Izoldy” to średniowieczna opowieść wywodząca się z opowieści rycerskich. Chociaż spisano ją dopiero na przełomie XIX i XX wieku, oparta została na zachowanych średniowiecznych fragmentach. Jej głównym motywem przewodnim jest miłość dwojga tytułowych bohaterów, zakończona tragiczną śmiercią. Utwór ten łączy te dwie skrajne wartości.
Opowieść rozpoczyna mowa narratora, będąca bezpośrednim zwrotem... więcejCzas i miejsce akcji „Dziejów Tristana i Izoldy”

W „Dziejach Tristana i Izoldy” nie odnajdziemy żadnej konkretnej daty, dlatego określenie czasu akcji nastręcza trudności. Nie można tu mówić o jakimś konkretnym czasie historycznym, jest to raczej czas baśniowy. Zgodnie ze słowami autora rzecz dzieje się „za dawnych czasów”. Podobnie zaczyna się wiele baśni.
Jednak społeczno-obyczajowe realia pozwalają przybliżyć czas akcji i umiejscowić go we wczesnym... więcejEtos rycerski w „Dziejach Tristana i Izoldy”

Etos rycerski w romansie „Dzieje Tristana i Izoldy” możemy poznawać dzięki zachowaniu tytułowego bohatera. Wśród wielu ukazanych rycerskich kreacji jest on najbardziej reprezentatywny. Tristan wywodzi się z królewskiego rodu – jest siostrzeńcem króla Marka. Jego wygląd i cechy charakteru odpowiadają typowemu wzorcowi średniowiecznego wojownika. Był on mężczyzną: „szlachetnym i dumnym, szerokim w barach, szczupłym... więcejMotyw władcy w „Dziejach Tristana i Izoldy”

Szczególną rolę w życiu społecznym w średniowiecza odgrywał władca. Powiązanie Kościoła z państwem w średniowieczu nadało szczególne znaczenie panowaniu królewskiemu i cesarskiemu. Korona przekazywana była dziedzicznie i chroniona prawem boskim i ludzkim. Nic więc dziwnego, że w okresie tym literatura władców idealizowała. Wzorcowy król musiał spełniać surowe wymagania: być sprawiedliwym, roztropnym monarchą, a przy tym dzielnym... więcejObyczajowość średniowiecza w „Dziejach Tristana i Izoldy”

Historia miłości Tristana i Izoldy ukazana została na tle społecznym średniowiecza.Główną jego cechą był system feudalny. Piramidę socjalną tworzyła hierarchia. Na jej wierzchołku stał król, potem baronowie i inni rycerze, następnie służba, mieszczanie i chłopi. Wszyscy wasale składali swemu władcy hołd lenny – przyrzekali mu wierność, posłuszeństwo i pomoc na żądanie, w zamian za co otrzymywali dobra i mogli liczyć... więcejElementy magiczne i fantastyczne w „Dziejach Tristana i Izoldy”

„Dzieje Tristana i Izoldy” to romans ściśle osadzony w społecznych i obyczajowych ramach średniowiecza, jednak obok tych realiów występują elementy magii, cudowności, sił nadprzyrodzonych, tak charakterystyczne dla świata baśni i legend. I nie ma w tym obrazie sprzeczności, ponieważ ówcześni ludzie wierzyli w czary i nieziemskie siły, które wpływały na ich życie, radzili się tajemniczych pustelników, znachorów, szeptu... więcej„Dzieje Tristana i Izoldy” – problem autorstwa utworu

„Dzieje Tristana i Izoldy” uważane są utwór zawierający jedną z najpiękniejszych historii miłosnych, jaka kiedykolwiek powstała w literaturze. Na jej ostateczną treść złożyło się wiele talentów twórców, gdyż dzieło powstawało ponad tysiąc lat. Pierwotnie powieść o uczuciu jakie łączyły rycerza Tristana i Izoldę należało do kręgu legend „Okrągłego Stołu”, które poświęcone były królowi Arturowi i... więcej